Bestuur en commissies

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, met onderstaande link kunt u desbetreffende personen via email contacten.

De taken van het bestuur zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Technische wedstrijdcommissie

De voornaamste taken van de technische wedstrijdcommissie zijn het organiseren van de wieleromloop Edam-Volendam.

Kascommissie

De taak van de kascommissie is het controleren van de inkomsten en uitgaven aan de hand van de administratie van de penningmeester.