lidmaatschap

Op deze pagina vindt u de volgende informatie over het lidmaatschap van Wielervereniging Beet-It Volendam:

 

 

Voorwaarden

Iedereen in de leeftijd vanaf 7 jaar is vrij om lid te worden van onze vereniging. In tegenstelling tot Toerclub Volendam is het lidmaatschap van de wielervereniging wel aan voorwaarden onderhevig:

 • Leden van de vereniging dienen in het bezit te zijn van een geldige KNWU-wedstrijdlicentie.
 • Leden worden geacht wielerwedstrijden te rijden gedurende het jaar.
 • Leden dienen zich te houden aan het Huishoudelijk reglement van Wielervereniging Volendam.

 

Leeftijdscategorieën

Bij het wielrennen onderscheiden we de volgende leeftijdscategorieën:

 • Jeugd
  Vanaf 8 jaar tot 1 januari van het jaar waarin de renner 15 wordt.
 • Nieuwelingen
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 15 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 16 wordt.
 • Junioren
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 17 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 18 wordt.
 • Beloften (mannen)*
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 19 worden t/m 31 december van het jaar waarin de renner 22 wordt.
 • Elite-vrouwen, beloften en amateurs*
  Vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 19 wordt.
 • Mannen Amateurs en Sportklasse
  vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 19 wordt.
 • Elite met contract en Elite-mannen (Elite zonder contract)*
  Elite met contract worden onderverdeeld in Professionals-A en -B. Vanaf 1 januari van het jaar waarin de renner 23 wordt.

 

Lid worden

Om lid te worden dienen afhankelijk van de leeftijd de volgende stappen te worden doorlopen:

 1. Aanmelden bij de vereniging
 2. Inschrijving bij de KNWU
 3. SMA-keuring (vanaf 17 jaar) 
 4. Goedkeuring aanmelding door de vereniging
 5. Ophalen kleding
 6. Huren fiets (alleen voor jeugdleden tot circa 1.65 meter)

De stappen worden hierna nader toegelicht.

 

1. Aanmelden bij de vereniging

Aanmelden als lid van Wielerverening Beet-It Volendam kan door contact op te nemen met de ledenadministratie. 

 • Jongeren (tot 18  jaar) dienen te worden aangemeld door een ouder of voogd (wettelijk vertegenwoordiger) door contact op te nemen met jeugd begeider Fred Schuitemaker (06-50201663). De jeugd begeleider kan meer informatie geven en eventuele vragen beantwoorden. Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op met Fred Schuitemaker (tel. 06 50201663)
 • Leden van 18 jaar en ouder kunnen lid worden door contact op te nemen met de ledenadministratie.

 

De aanmelding wordt na ontvangst direct door het bestuur in behandeling genomen en beoordeeld op basis van artikel 3 van het huishoudelijk reglement. Na beoordeling van de aanvraag ontvangt u per e-mail of schriftelijk een bewijs van inschrijving of een afwijzing van het lidmaatschap.

 

2. Aanvragen licentie

Na inschrijving wordt het nieuwe lid door de vereniging bij de KNWU aangemeld als nieuw lid. Het nieuwe lid ontvangt vervolgens per e-mail van de KNWU een inlogcode om op het beveiligde deel van de website van de KNWU aan te loggen (www.KNWU.nl).

 

Op het beveiligde deel van de KNWU-website (Mijn KNWU) vraagt het lid zelf de licentie aan. Klik hier voor meer informatie over de soorten licenties.

  

3. SMA-keuring

Nieuwe leden van 17 jaar en ouder dienen bij de aanvraag van een licentie ook een SMA-keuring te ondergaan. Dit is een lichamelijk keuring door een sportarts die onderzoekt of je gezond genoeg bent om wedstrijden te rijden.

 

De aanmelding voor een SMA keuring kan direct bij het aanvragen van de licentie worden geregeld bij een zelf te kiezen keuringsinstantie in bijvoorbeeld Hoorn of Amsterdam.

 

4. Goedkeuren aanvraag door vereniging

Als het lid aan alle verplichtingen (licentie, SMA-keuring, eventuele goedkeuring overstap van andere vereniging en betaling contributie) heeft voldaan, dan wordt de aanvraag door de vereniging goedgekeurd, waarna de licentie door de KNWU aan het lid worden toegezonden.

 

Let er op dat u als nieuw lid tijdig uw pasfoto uploadt op Mijn KNWU, deze is nodig voor de aanmaak van de licentiepas.

 

5. Ophalen kleding

Als de aanvraag door de vereniging is goedgekeurd, dan kan een afspraak worden gemaakt om de kleding van de vereniging te passen en op te halen. Lees hiervoor het kledingreglement»

 

 

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap bestaat uit drie componenten:

 • Lidmaatschap Wielervereniging Beet-It Volendam: €60 per jaar;
 • KNWU-licentie: bekijk de licentiekosten hier;
 • SMA-keuring* bij een door de KNWU aangegeven officiële instantie: vanaf €105 (afhankelijk van het persoonlijk verzekeringspakket kunnen de kosten van de keuring worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar).
   
  * Niet van toepassing voor leden jonger dan 17 jaar.

 

Adreswijziging

Adreswijzigingen dienen door de leden te worden doorgegeven op de site van KNWU op het deel wat voor hen toegankelijk is met de eigen inlogcode (mijnKNWU).

 

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap – niet eerder dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar – dient, door het betreffende lid zelf, te geschieden vóór 1 december van het lopende jaar bij het bestuur door contact op te nemen met de ledenadministratie.

Opzegging ná 1 december ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie te voldoen.